آموزش, مقالات

اتصال به زمین در کشتی ها  

اتصال به زمین کشتی ها

همان طور که می دانیم، رطوبت فاکتور بسیار مهمی در تاسیسات الکتریکی دریایی است که بایستی به خطرات آن در این سیستم ها توجه شود. همچنین محل قرارگیری سیم ها و جنس مواد، بخصوص در بندرهایی که در معرض جذر و مد دریا قرار دارند، بسیار مهم است.

–         تمامی بخش های فلزی روی سطح های شناور که امکان و احتمال تماس با تجهیزات الکتریکی را دارند، بایستی حتما با سیم حفاظتی سیستم همبندی شوند.

–         استفاده از سیستم های PME در منابع تغذیه اکیدا ممنوع است.

–         هر یک از نقطه های سوخت گیری روی کشتی ها باید به سیم اتصال به زمین سیستم توزیع الکتریکی متصل شود. بنابراین، سیستم تغذیه باید به گونه ای طراحی شود که این مهم برآورده شود.

–         قبل از انجام عمل سوخت گیری کشتی ها، اتصال به زمین نقاط سوخت گیری آن ها باید انجام شود و این اتصال تا پایان عملیات ادامه داشته باشد.

بطور کلی در خصوص سیستم ارتینگ کشتی ها موارد زیر بایستی رعایت شوند.

۱- بـاتـوجه بـه خطرات خاصی که بـرای کـشتیها و قایقها وجـود دارد ، استفاده از سیستمهای PME ( منظور محافظ زمین چندگانه است یعنی سیستمی که ممکن است TN-c-sوTN-cاز یک ترانس تغذیه شوند) در منابع تغذیه بندرگاهها ممنوع است .

۲ – هیچ یک از سیمهای اتصال به زمین در بندرگاه نباید از جنس آلومینیوم یا کابل غیر قابل انعطاف با عایق معدنی و روکش مس باشد .

۳- قسمتهای فلزی محل سوختگیری باید به مخزن سوخت کشتی و سیم حفاظتی مدار کلیه سیم کشی های حفاظتی در کشتی اتصال دایمی داشته باشد.

۴ – طراحی سیستم تغذیه بایدطوری باشد که هریک ازنقاط سوختگیری روی کشتیها بتواند به سیم اتصال به زمین سیستم توزیع الکتریکی وصل شود

۵– اتصال به زمین نقاط سوختگیری کشتیها باید قبل از سوختگیری انجام شود.

و تا پایان مرحله سوختگیری و جدا شدن لوله های تخلیه از کشتی ادامه داشته باشد .

۶- کلیه قسمتهای فلزی روی سطوح شناور در داخل بندر گاه که شامل تجهیزات الکتریکی بوده و یا ممکن است با تجهیزات الکتریکی در تماس باشند ، باید با سیم حفاظتـی سیستـم همبنـدی شونـد.

۷– تا حد امکان از اتصالات به سیمهای محافظ باید اجتناب شود.

اما در صورت نیاز این اتصالات باید در داخل پوشش حفاظتی مناسبی قرار گیرند.

تمامی بخش های فلزی روی سطح های شناور که امکان و احتمال تماس با تجهیزات الکتریکی را دارند، بایستی حتما با سیم حفاظتی سیستم همبندی شوند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *