قالب گرافیتی

پودر های این شرکت کلیه مقاطع مس به مس و مس به آهن را با شکل های متفاوت بهم اتصال می دهد

جوش احتراقی

در این روش جوشکاری از پودری متشکل از اکسید مس، آلومینیوم و کاتالیست های مخصوص استفاده میشود که دارای فرمولاسیون منحصر به فرد بوده و کیفیت بسیاربالایی دارد وقابل رقابت با پودرهای آمریکایی و اروپایی میباشد .اجرای این جوش درون محفظه های گرافیتی امکان پذیر بوده و این قالب ها از جنس گرافیت های مرغوب مقاوم به شوک حرارتی بالا در مدل های مختلف تولید میشوند .در هنگام جوشکاری موارد ذیل میبایستی رعایت گردد:

هادی ها قبل از انجام عملیات جوش میبایست به خوبی پیش گرم شوند ،به گونه ای که هیچ رطوبتی وجودنداشته باشد
قبل از عملیات جوشکاری قالب حدود 120 درجه پیش گرم شود
پس از هر سه جوش متوالی به مدت 10 دقیقه عملیات جوش رامتوقف کرده تا قالب خنک گردد.
قالب برای جوش بعدی میبایست بطور کامل تمیز گردد.
پودر های این شرکت کلیه مقاطع مس به مس و مس به آهن را با شکل های متفاوت بهم اتصال می دهد”

قیمت و خرید جوش احتراقی

نمونه کارهای مشابه