NFC2

این کلمپ مطابق استاندارد BS 7430 ، BSEN 1982 تولید میشود

شرح محصول

  • این کلمپ مطابق استاندارد BS 7430 ، BSEN 1982 تولید میشود
  • این کلمپ جهت نگهداری سیم به دیوارمورد استفاده قرار میگیرد
  • این کلمپ از دو قسمت تای رویی و زیری تشکیل شده است
  • این کلمپ به روش فورج تولید شده و دارای دانه بندی ریزی میباشد
  • بعلت نیروی کوبشی وارده دارای ساختار یکنواخت و همسو میباشد که این امر باعث افزایش بسیار زیاد
    استحکام و خواص مکانیکی میشود

مشخصات فنی :

جنس بدنه کلمپ: بدنه این کلمپ از آلیاز مس مقاوم به خوردگی و مکانیکی بسیاربالا تولید میشود
سختی برحسب برینل: سختی این کلمپ بالای HB 95 میباشد
متعلقات : این کلمپ توسط دو عدد پیچ استنلس استیل 304 مونتاژ میگردد
نیروی بستن پیچ : این پیچ با ترک NM 14 بسته میشود

 

نمونه کارهای مشابه