NRUB

این کلمپ مطابق استاندارد BS 7430 ، BSEN 1982 تولید میشود

شرح محصول

  • این کلمپ مطابق استاندارد BS 7430 ، BSEN 1982 تولید میشود
  • این کلمپ جهت اتصال مقاطع مختلف سیم و تسمه  به میله ارت و سیم وتسمه به سایز هایمختلف آرماتور مورد استفاده قرار میگیرد

    این کلمپ به روش فورجینگ تولید شده و دارای دانه بندی ریزی میباشد

    بعلت نیروی کوبشی وارده دارای ساختار یکنواخت و همسو میباشد که این امر باعث افزایش بسیار زیاد

    استحکام و خواص مکانیکی میشود

    از این کلمپ  میتوان در بتن استفاده نمود

مشخصات فنی :

جنس بدنه کلمپ: بدنه این کلمپ از آلیاز مس مقاوم به خوردگی و مکانیکی بسیاربالا تولید میشود
سختی برحسب برینل: سختی این کلمپ  HB 102 میباشد

مقاومت الکتریکی : مقاومت الکتریکی این کلمپ  8 -^10* 7.56  اهم-متر میباشد

 

هدایت الکتریکی : هدایت الکتریکی این کلمپ    7^10*1.32 میباشد  7^10*1.3 (S/m)میباشد

متعلقات : این کلمپ توسط یو بولت  استنلس استیل 304 مونتاز میگردد

نیروی بستن پیچ : این پیچ با ترک NM 15 بسته میشود

نمونه کارهای مشابه