NTC2

این کلمپ مطابق استاندارد BS 7430 ، BSEN 1982 تولید میشود

شرح محصول

 • شرح محصول :این کلمپ مطابق استاندارد BS 7430  ، BSEN 1982 تولید میشوداین کلمپ جهت اتصال تسمه به سیم استفاده میشوداین کلمپ از دو قسمت تای رویی و زیری تشکیل شده استاین کلمپ بعنوان کلمپ تست که از کانداکتوربه سیستم زمین متصل میشود

  مورد استفاده قرار میگیرد

  جهت تست سیستم ارت این کلمپ  طوری طراحی شده است که به راحتی اتصال را قطع کرده و میتوان اندازه

  گیری های مورد نیاز را انجام داد

  این کلمپ در سایز های مختلف تولید میشود

  این کلمپ به روش فورجینگ تولید شده و دارای دانه بندی ریزی میباشد

  بعلت نیروی کوبشی وارده دارای ساختار یکنواخت و همسو میباشد که این امر باعث افزایش بسیار زیاد استحکام و خواص مکانیکی می شود.

 • جهت خرید کلمپ  با ما در ارتباط باشید.

مشخصات فنی :

جنس بدنه کلمپ: بدنه این کلمپ از آلیاز مس مقاوم به خوردگی و مکانیکی بسیاربالا تولید میشود

سختی برحسب برینل: سختی این کلمپ  HB 105 میباشد

 هدایت الکتریکی : هدایت الکتریکی این کلمپ      7^10*1.32 (S/m)میباشد

مقاومت الکتریکی : مقاومت الکتریکی این کلمپ  8 -^10* 7.54  اهم-متر میباشد

نیروی بستن پیچ : این پیچ با ترک NM 15 بسته میشود

نمونه کارهای مشابه