روش صحیح استفاده از قالب های جوش احتراقی  و تشخیص قالب با کیفیت (نام تجاری قالب کدولد)

روش صحیح استفاده از قالب های جوش احتراقی  و تشخیص قالب با کیفیت (نام تجاری قالب کدولد)   جوش احتراقی روشی ساده و به صرفه برای ایج...

ادامه مطلب

اصطلاح جوش کدولد از کجا آمده است؟  (CAD WELD)                                                        

  جوش کدولد از کجا آمده است؟  (CAD WELD)                                                      اصطلاح     جوش کدولد ...

ادامه مطلب

عدم وجود سیستم ارتینگ و صاعقه گیربر روی ساختمان های اداری و تجاری سبب چه مشکلاتی می شود؟

 عدم وجود سیستم ارتینگ  و صاعقه گیربر روی ساختمان های حساس سبب چه مشکلاتی می شود یکی از مهمترین قسمت های سیستم حفاظت صاعقه سیستم زمی...

ادامه مطلب