روش صحیح استفاده از قالب های جوش احتراقی  و تشخیص قالب با کیفیت (نام تجاری قالب کدولد)

روش صحیح استفاده از قالب های جوش احتراقی  و تشخیص قالب با کیفیت (نام تجاری قالب کدولد)   جوش احتراقی روشی ساده و به صرفه برای ایج...

ادامه مطلب

اصطلاح جوش کدولد از کجا آمده است؟  (CAD WELD)                                                        

  جوش کدولد از کجا آمده است؟  (CAD WELD)                                                      اصطلاح     جوش کدولد ...

ادامه مطلب