N4W

این کلمپ مطابق استاندارد BS 7430 ، BSEN 1982 تولید میشود

این کلمپ جهت اتصال مقاطع مختلف سیم های عبوری چهار راه و سه راه

مورد استفاده قرار میگیرد

این کلمپ به روش فورجینگ تولید شده و دارای دانه بندی ریزی میباشد

بعلت نیروی کوبشی وارده دارای ساختار یکنواخت و همسو میباشد که این امر باعث افزایش بسیار زیاد

استحکام و خواص مکانیکی میشود

مشخصات فنی :

جنس بدنه کلمپ: بدنه این کلمپ از آلیاز مس مقاوم به خوردگی و مکانیکی بسیاربالا تولید می شود

سختی برحسب برینل: سختی این کلمپ  HB 105 می باشد

هدایت الکتریکی : هدایت الکتریکی این کلمپ    7^10*1.30 میباشد  7^10*1.32 (S/m)می باشد

مقاومت الکتریکی : مقاومت الکتریکی این کلمپ  8 -^10* 7.52  اهم-متر می باشد

متعلقات : این کلمپ توسط چهار عدد پیچ استنلس استیل 304 مونتاز می گردد

نیروی بستن پیچ : این پیچ با ترک NM 15 بسته می شود

نمونه کارهای مشابه