صاعقه گیر تک شاخه : STANDARD: BS EN 50 164-2       UL 96

این برقگیراز مس خالص بادرجه خلوص بالای 99.5 درصد تولید میشود

 

    توجه این میله های صاعقه گیر از جنس استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ قابل تولید می باشد

 

صاعقه گیر  چندشاخه: STANDARD: UL 96   BS EN 50 164-2

 

این برقگیراز مس خالص بادرجه خلوص بالای 99.5 درصد تولید میشود

    توجه این میله های صاعقه گیر از جنس استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ قابل تولید می باشد

* علاوه بر سایزهای  جدول سایزهای خاص دیگر نیز قابل ارائه می باشد.

 

 

پایه های صاعقه گیر: پایه صاعقه گیر مدل  NSD برای سیم: STANDARD: BS EN 1982

این پایه صاعقه گیر از آلیاژمس با هدایت الکتریکی و استحکام بسیاربالا مطابق استاندارد  1982BS EN    به روش فورج تولید میگردد درروش فورج بعلت نیروی کوبشی وارده دارای ساختار یکنواخت و همسو میباشد که این امر باعث افزایش بسیار زیاد استحکام میشود. استحکام یک میلیمتر ضخامت قطعه تولیدی به روش فورج برابر با 2/5 میلیمترضخامت قطعه به روش ریخته گری میباشد .  -مقاومت الکتریکی : 8 -^ *10 7.56  اهم-متر میباشد که مطابق استاندارد

نمونه کارهای مشابه