NTC

این کلمپ مطابق استاندارد BS 7430 ، BSEN 1982 تولید میشود

شرح محصول

  • این کلمپ مواد پلی پرو پیلن بهمراه مواد آنتی UV تولید میشود
  • درسیستم لایتنینگ برای عبور سیم و یا تسمه از روی بام ازاین کلمپ استفاده میشود
  • برای تولید این کلمپ بام ازافزودنی هایی استفاده میشو که مقاومت بالایی درمقابل اشعه خورشید دارد

نمونه کارهای مشابه